1998
Oslo modellen
blir etablert etter avtale i mellom Oslo Havnevesen og Vianova Plan og Trafikk
2000
Statens vegvesen, NSB, Oslo kommune
blir med i samarbeidet om utvikling og bruk av Oslomodellen
2005
Mellom 2005 og til nå
nye områder i Oslo legges inn i takt med nye utbygginger bla.: http://www.ensjo3d.no
2010
Planlegging av Bjørvika starter
2018
Oslo modellen brukes som basis grunnlag for filmen “Skjelvet”
2019
Modellen i Bjørvika
benyttes som basis for detaljerte illustrasjoner og filmer av ny infrastruktur og bebyggelse bla for å illustrere Munch museets struktur og overflater mer korrekt