Illustrasjoner knyttet til modellen skal ved offentlig bruk krediteres:

«© 3D-modell Bjørvika og Oslo S-området www.3dbjorvika.no/kreditering/ (dato)».

En samarbeidsavtale for forvaltning, drift og videreutvikling av en digital modell for Bjørvika og Oslo S-området ble inngått i 2014 mellom en rekke parter involvert i utbyggingen i og rundt Bjørvika.

Modellen gir et 3-dimensjonalt bilde av plansituasjonen og utbyggingssituasjonen i det angitte området i to versjoner – i en basismodell og en geometrimodell.

Det er klare avgrensninger knyttet til ekstern bruk av denne digitale bymodellen.

For spørsmål angående bruk og tilgang til modellen, ta kontakt med sekretariatet for samarbeidsavtalen.