Om 3D-modellen

3D-modellen for Bjørvika og Oslo S ble opprettet av ViaNova allerede i 1998, i samråd med Oslo Havnevesen. Modellen har over 20 år driftstid og ble oppdatert kontinuerlig etter ønsker og behov, men med ulik frekvens. Det ble en milepel i arbeidet med en komplett oppdatering av reguleringsplan i 2003, og signering av samarbeidsavtalen i 2014.

Modellen har blitt brukt til et mangfold av oppgaver for et stort utvalg av aktører: Som felles geometrigrunnlag/planarbeider til arkitektkonkurranser, analyser, simuleringer, grunnlag for fysisk modell, stillbilder, fotomontasjer, panoramapresentasjoner, animasjoner, VR-modeller, Mixed Reality med mer.

Om Samarbeidsavtalen

Bjørvika og Oslo S 3D-modellen er en digital modell for Bjørvika og Oslo S-området. Samarbeidsavtalen om modellen er bygget for forvaltning, drift og videreutvikling. Avtalen ble inngått i 2014 mellom en rekke parter involvert i utbyggingen i og rundt Bjørvika. 3D-modellen er en digital tvilling og representerer framtidig situasjon av utvendig plan og utbyggingen i området. Avtalen impliserer at alle utbyggere og eiere deler til en felles totalmodell, som alle aktører så har tilgang til å benytte seg av. Modell skal til enhver tid være oppdatert med de siste bevegelser på utformingen av bydelen.

Kriterier for medlemskap

Vurderes enkeltvis på forespørsel

Sekretariatet for samarbeidsavtalen håndterer medlemmer og henvendelser og består av:

Rolf Thore Bekkhus

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
(leder av sekretariatet)

rolf.bekkhus@pbe.oslo.kommune.no

Lars Kristian Stramrud

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

lars.stramrud@pbe.oslo.kommune.no

Torbjørn Tveiten

ViaNova Plan- og Trafikk AS

torbjorn.tveiten@vianova.no

Sigvald Høye

Bjørvika Infrastruktur

sigvald.hoye@bjorvikainfrastruktur.no

Samarbeidsavtalen består av følgende parter:

BANE NOR EIENDOM AS

Bane Nor SF

Bjørvika Infrastruktur AS

Entra Eiendom AS

GALLERI OSLO UTVIKLING AS

HAV EIENDOM AS

KLP EIENDOM AS

OSLO S UTVIKLING AS

OSLO SPEKTRUM ARENA AS

OSLO KOMMUNE, BYMILJØETATEN

OSLO KOMMUNE, EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN

OSLO KOMMUNE, OSLOBYGG KF

OSLO KOMMUNE, PLAN OG BYGNINGSETATEN

ViaNova AS